Bestyrelsen

Karen Hemmingsen
Daglig leder

Rosagervej 14
4720 Præstø
25 14 24 54
dagligleder@pjg.dk

Elvin Solberg
Formand

40 40 63 88
formand@pjg.dk

Klaus Ewald
Næstformand

22 12 95 38
naestformand@pjg.dk

Nina Møhler
Kasserer

25 27 66 24
kasserer@pjg.dk

Nicolaj Bruun
Bestyrelsesmedlem

41 88 49 03
bestyrelsesmedlem@pjg.dk

Frederik Solberg
Kaptajn
Garderforeningens repræsentant

22 38 22 34
frederik.mygind.solberg@gmail.com

Karsten Sevel
1. Suppleant

ks@pjg.dk

Mikkel Overgaard
2. Suppleant

mikkelovergaard@mail.dk

Gardens mål:

Fastholde garden historie med respekt for traditioner
Hvervning der skal sikre nye medlemmer, herunder branding
Sponsorater fra storsponsorer, der skal sikre det økonomiske fundament gardens udvikling
Ambassadørkorps
Udlandstur
Sikre samarbejde med Handelsforeningen i alle tre købsstæder Stege, Præstø og Vordingborg samt Vordingborg kommune.