Bestyrelsen

Karen Hemmingsen
Daglig leder

Rosagervej 14
4720 Præstø
25 14 24 54
dagligleder@pjg.dk

Elvin Solberg
Formand

40 40 63 88
formand@pjg.dk

Klaus Ewald
Næstformand

22 12 95 38
naestformand@pjg.dk

Irene Hansen
Kasserer

40 89 24 28
kasserer@pjg.dk

Karsten Sevel
Bestyrelsesmedlem

ks@pjg.dk

Frederik Solberg
Kaptajn
Garderforeningens repræsentant

22 38 22 34
kaptajn@pjg.dk

Mogens Holmqvist
Udpeget af kommunalbestyrelsen

mogens.holmqvist@gmail.com

Lasse Hansen
Suppleant

lasse.h@live.dk

Mikkel Overgaard
Suppleant

mikkelovergaard@mail.dk

Gardens mål:

Fastholde garden historie med respekt for traditioner
Hvervning der skal sikre nye medlemmer, herunder branding
Sponsorater fra storsponsorer, der skal sikre det økonomiske fundament gardens udvikling
Ambassadørkorps
Udlandstur
Sikre samarbejde med Handelsforeningen i alle tre købsstæder Stege, Præstø og Vordingborg samt Vordingborg kommune.