Ordinær generalforsamling onsdag d. 21. februar

ONSDAG D. 21. FEBRUAR
Prins Jørgens Garde afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00 på Præstø Multicenter, Rosagervej 37, 4720 Præstø

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.00 i gardens lokaler under Vordingborg Hallen.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

 

Med venlig hilsen, Allan Hansen

Ekstraordinær Generalforsamling d. 18/12-2017

I henhold til Prins Jørgens Gardes vedtægter, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling, Mandag d. 18/12-2017 kl. 19.00 i Gardens lokaler Skoleparken 1, 4760 Vordingborg.

Eneste punkt på dagsordnen er valg af intern revisor.

På vegne af bestyrelsen
Formand, Elvin Solberg

Åben hus d. 24/8 og d. 31/8

Kære alle 

Prins Jørgens Garde holder åben hus torsdag d. 24. August og torsdag d. 31. August.

Kom mellem 17:30 og 20:00 og se hvad vi laver.

Alle er velkomne og vi gælder os til at møde jer.

 

VIGTIGT INFORMATION VEDRØRENDE GARDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Grundet bedre adgangsforhold, flyttes Prins Jørgens Gardes ordinære generalforsamling fra garden lokaler til Kulturarkaden. Starttidspunkt forbliver uændret.

PRINS JØRGENS GARDES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES:

ONSDAG D. 22/2 KL. 19:00 I SALEN PÅ KULTURARKADEN I VORDINGBORG.

SYDHAVNSVEJ 6, 4760 VORDINGBORG

 

På vegne af bestyrelsen
Formand, Elvin Solberg

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde indkalder til ordinær generalforsamling

I henhold til Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde‘s vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 22/3-2017 kl. 19:00 i gardens lokaler under
Vordingborg hallen, i Skoleparken 1, 4760 Vordingborg.

På vegne af
Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde

 

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab, bemærk på grund af ændret regnskabsperiode dækker regnskabet ikke et helt år.
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
  7. Valg til bestyrelse og revision

Ordinært:

Formand                         –                Allan Hansen modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem    –                Heidi Bisp Engler modtager genvalg
Ekstern revisor              –               


Ekstraordinært:

1 bestyrelsesmedlem            –                Jannick er rejst til Fyn
Intern revisor                        –                Isabella er rejst til Fyn

Ordinært:

1 Suppleant                            –
1 Revisorsuppleant               –               

 

  1. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til Prins Jørgens Gardes vedtægter § 5, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

onsdag d. 22/2-2017 kl. 19.00 i Gardens lokaler Skoleparken 1, 4760 Vordingborg.

 

På vegne af bestyrelsen
Formand, Elvin Solberg

Julekoncert i Vor Frue Kirke

JULEKONCERT TORSDAG D. 15/12 i VORDINGBORG KIRKE

I år gæster vi Vordingborg Kirke torsdag d. 15/12 kl. 19.00, hvor vi spiller en
masse julemusik- lige fra julesalmer til musik fra julekalendere og gamle julefilm.

Der er GRATIS entré og ALLE er velkommen!

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde indkalder til ordinær generalforsamling

I henhold til Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde‘s vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 15/6-2016 kl. 19:00 i gardens lokaler Skoleparken 1 under Vordingborg hallen.

 

Ligeledes indkalder Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 29/6-2016 kl. 18:30 i gardens lokaler Skoleparken 1 under Vordingborg hallen.

 

På vegne af
Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde

Nye ansigter i gardens bestyrelse

På garden generalforsamling d. 24/2-2016, blev der valgt nye
medlemmer ind i gardens bestyrelse.

Vi byder gardens nye repræsentanter velkommen, og kan med
stolthed præsentere Prins Jørgens Garde’s bestyrelse:

 

Formand
Elvin Solberg

Næstformand
Tommy Olsen

Kassere
Nanna Popp

Bestyrelsesmedlem
Klaus Ewald

Dagligleder
Karen Hemmingsen

Gardens Kaptajn
Lasse Hansen

Rep. fra kommunalbest.
Nina Møller

1. Suppleant
Anja Højager

2. Suppleant
Bettina Harfeld