Prins Jørgens Garde er en af Danmarks ældste bygarder, stiftet i 1946, og er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Gardens medlemmer er piger og drenge i alderen 8 – 25 år, der har lyst til at lære noget om musik og samtidig få kammeratskaber for livet og ture både indlands og udenlands.

Garden er en selvejende forening, med undervisning på højt niveau, og et direkte samarbejde med Vordingborg Musikskole, hvor gardens lærere er ansat. Alle musiklærer er proffessionelle musikere.
Ansættelsen af lærere sker i henhold til anmodning fra Prins Jørgens Garde, således at vi til enhver tid kan opretholde et højt niveau.

Undervisning, Uniformer, og Instrumenter
Undervisningen foregår i gardens lokaler. Der undervises såvel i enkelundervisning som samspil og alle gardere deltager i eksercits- og tattooundervisning.

Undervisning foregår mandag og torsdag:
Tirsdag: Messing (trompet, bariton, tuba m.m.)
Torsdag: Musiklaboratorium
Torsdag: Tambourkorps (fløjter, trommer og slagtøj)
Torsdag: Eksercits (marchtræning) for vagtkorps og rekrutter
Sidste søndag i måneden: Eksercits (marchtræning) for alle

For at gardens skal fremstå harmonisk, bærer vi ens uniformer når vi optræder, og denne uniform stilles gratis til rådighed for dig. Ens påklædning gør, ligesom ved et fodbold- eller håndboldhold, at garden giver et harmonisk udtryk og det er musikken vi adskiller os på.

Ledelse af garden
Prins Jørgens Garde ledes af en bestyrelse, der vælges af forældrekredsen på gardens generalforsamling ultimo februar, hvert år.

Formand og kasserer er på valg hvert andet år, henholdsvis lige og ulige år.
Herudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for hver 2 år ad gangen (ligeledes lige og ulige år) og 2 suppleanter for hver 1 år ad gangen.

Den daglige drift varetages af den daglige leder, som ansættes af bestyrelsen.

Når garden er på ture eller arrangementer er der altid minimum 2 personer med fra bestyrelsen – det tilstræbes et af hvert køn, idet vi i garden har både piger og drenge.

Ved undervisning i gardens lokaler er det læreren der har ledelsen, og når garden er i funktion er det enten kaptajnen eller tambourmajoren (eller disses stedfortrædere), der har kommandoen.

Alle vores lærere og bestyrelsesmedlemmer tjekkes i Børneregistret hos Politiet.

Praktiske oplysninger og information
Prins Jørgens Garde holder til i kælderen under Vordingborg Hallen i Skoleparken, Vordingborg.
Indgangen til gardens lokaler er til højre på siden af hallen.
Gardens daglige leder Karen Hemmingsen kan kontaktes på dagligleder@pjg.dk eller tlf. 25  14 24 54

Kontingent for medlemskab af garden er pt. kr. 900,- pr. kvartal, og betales januar, april, juli og oktober.

De første 3 måneder er prøvetid og er derfor gratis.