Gardens mål:

  • Fastholde garden historie med respekt for traditioner
  • Hvervning der skal sikre nye medlemmer, herunder branding
  • Sponsorater fra storsponsorer, der skal sikre det økonomiske fundament gardens udvikling
  • Ambassadørkorps
  • Udlandstur
  • Sikre samarbejde med Handelsforeningen i alle tre købsstæder Stege, Præstø og Vordingborg samt Vordingborg kommune.