Nyheder

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde

Ordinær generalforsamling

Den 19. maj 2021 kl. 19.00 i gardens lokaler under Vordingborg Hallen, Skoleparken, 4760 Vordingborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
  7. Valg til bestyrelse og revision

På bestyrelsens vegne

Allan Hansen, Formand


Generalforsamling i Prins Jørgens Garde udsættes

Grundet Corona restrektionerne bliver vi desværre nødsaget til at udsætte den årlige generalforsamling for Prins Jørgens Garde.
Vi har besluttet i føste omgang at udsætte den med forventet afholdelse i Maj, hvis restrektionerne tillader det.
Vi vil komme tilbage i slutningen af April med en opdatering.


Bankospil i medborgerhuset udsættes

BEMÆRK: Grundet Corona må Støtteforeningen desværre se sig nødsagent til at udsætte bankospil i medborgerhuset ind til videre. Vi vil komme tilbage, når vi forventer at kunne starte op igen.


Følg os på facebook, for seneste opdateringer fra udrykning m.v. www.facebook.com/PrinsJorgensGarde/

Opdateret 12/2-2021