Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde indkalder til ordinær generalforsamling

I henhold til Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde‘s vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 22/3-2017 kl. 19:00 i gardens lokaler under
Vordingborg hallen, i Skoleparken 1, 4760 Vordingborg.

På vegne af
Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde

 

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab, bemærk på grund af ændret regnskabsperiode dækker regnskabet ikke et helt år.
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
  7. Valg til bestyrelse og revision

Ordinært:

Formand                         –                Allan Hansen modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem    –                Heidi Bisp Engler modtager genvalg
Ekstern revisor              –               


Ekstraordinært:

1 bestyrelsesmedlem            –                Jannick er rejst til Fyn
Intern revisor                        –                Isabella er rejst til Fyn

Ordinært:

1 Suppleant                            –
1 Revisorsuppleant               –               

 

  1. Eventuelt