Støtteforeningen

Støtteforeningen for Prins Jørgens Garde

September 1975 oprettede initiativrige forældre og andre med interesse for Prins Jørgens Garde en støtteforening, hvis formål var at støtte op omkring garden såvel økonomisk som aktivt.

Støtteforeningen startede dengang deres bankospil, som stadig afvikles hver mandag i hele vinterhalvåret i Medborgerhuset. Bankospillene blev grundstenen i foreningens indtjening, og det er gennem tiden blevet til rigtig mange penge, som har gjort stor gavn i garden til såvel rejser, instrumenter som uniformer.

Ud over bankospil, har der gennem tiderne været en række andre initiativer for at tjene penge ind til foreningens formål, der har været arrangeret koncerter og halfester og foreningen har med sin salgsvogn blandt andet deltaget i Handelsstandsforeningens julearrangementer.

Uden opbakning fra forældre og andre med interesse for garden, er det ikke muligt at fastholde støtteforeningens aktiviteter og bestyrelsen er derfor dybt taknemlige for den velvilje, som vi altid møder, når vi har brug for hjælp. Vi kan dog altid bruge en hånd mere og hilser derfor enhver med interesse velkommen.

Bliv medlem

Prins Jørgens Gardes Støtteforening har i dag en lang række medlemmer, som alle har en eller anden interesse i garden. Mange er tidligere gardere, forældre til tidligere eller nuværende gardere eller blot mennesker som har interesse i at støtte op omkring det arbejde, som støtteforeningen laver.

Et medlemskab af støtteforeningen koster 150 kr. for et år, og du kan melde dig ind ved at kontakte en af bestyrelsens medlemmer eller ved at indbetale 150 kr. på konto 6220 1057049, husk at skrive tydelig navn og adresse når du melder dig ind.

I gardens lokaler kan du også finde blanketter til at melde dig ind på, denne kan afleveres til et medlem af gardens eller støtteforeningens bestyrelse.

Bankospil

Hver mandag fra medio august/primo september til og med 2. Påskedag, afholder støtteforeningen sit traditionsrige bankospil i Medborgerhuset i Vordingborg.
Dørene åbnes kl. 17.00 og spillene starter kl. 18.30.
Der spilles mange forskellige spil i løbet af aftenen og der spilles om en samlet gevinstsum på minimum 15.000 kr. hver mandag. Der spilles om pengegevinster, kødvarer, snaps, kaffe m.v.

Prins Jørgens Gardes Fond

I 1986 oprettes støtteforeningen for Prins Jørgens Garde en fond, hvis formål var at sikre en løbende udbetaling til indkøb af instrumenter og instrumentgenstande samt reparation og indkøb af uniformer.

I første omgang blev der indskudt 250.000 kr. som skulle udbetales med 1/10 hvert år de næste 10 år. I 1995 var fondens midler således brugt og man besluttede at indbetale 10.000 kr. som blev gjort urørlige og således var fondens beståen sikret.

Senest har støtteforeningen indskudt ikke ubetydelige beløb i fonden i 1997 og igen i 2010.

Fonden bestyres af en bestyrelse hvis formand er den til enhver tid siddende formand i støtteforeningen. Derudover er der yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, som begge skal have indsigt i gardens virksomhed. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen og 1 medlem udpeges af støtteforeningens bestyrelse.

Formand:

Allan Hansen
Kærvej 5
4760 Vordingborg
Tlf. 5534 0804 / 5534 0810
neder-vindinge.vvs@mail.tele.dk

Næstmand:

Jannich Pedersen
Gåbensevej 70
4840 Nr. Alslev
Tlf. 2612 2068
jannichbue@outlook.dk

Kasserer:

Marianne Skovgaard
Oxholmsvej 16 st. th.
4760 Vordingborg
Tlf. 3142 7015
msr@ofir.dk

Bestyrelsesmedlem:

Heidi Engler
Sortkammervej 2
4840 Nr. Alslev
Tlf. 6024 0879
heidibisp@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Søren Hansen
Skyttevænget 4
4760 Vordingborg
Tlf. 2651 3397
sjnn@webspeed.dk

Repræsentant fra Prins Jørgens Garde:

Nicolaj Bruun
Mirabellevej 5
4760 Vordingborg
Tlf. 4188 4903
bestyrelsesmedlem@pjg.dk